Get Adobe Flash player
 

 

 

 

 

 

            ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเค.เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส เป็นผู้นำเข้าสินค้าและผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เพื่อจัดจำหน่ายให้กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และกลุ่มลูกค้าSME ด้วยประสบการณ์การจำหน่ายครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิศวกรรมสาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเครื่องจักรแปรรูปอาหาร มากกว่า 15 ปี จึงมีประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวมาขางต้น ทางเรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้เครื่องมือ การติดตั้งและซ่อมบำรุง โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์และความสามารถ